Loggbok

 

Vartefter läggs nyheterna som publiceras på förstasidan kring renoveringen in i denna loggbok där projektet kan följas kronoligiskt.

Slutspant

2011-04-12

Babordssidans spant passas in och monteras.

2011-04-14 Klart med infästningen mot bordläggningen.