Loggbok

 

Vartefter läggs nyheterna som publiceras på förstasidan kring renoveringen in i denna loggbok där projektet kan följas kronoligiskt.

Bordläggningsreparationer

2009-06-17

 

Bordläggningen lagas successivt för att de nya spanten skall kunna monteras. Där man skruvat fast kopparplåt runt båten måste varje skruvhål pluggas igen med 6 mm mahognyplugg alternativt spacklas igen med epoxyspackel.